През 2017 г. коефициентът на заетост на лицата на 15-64 години достигна 66.9% и надхвърля предкризисния пик  от 64% през 2008 г. Въпреки това, заетите лица като абсолютен брой през 2017 г. са с 210.5 хил. по-малко от върховата стойност през 2008 г. За 2017 г. най-голямо е увеличението на заетия персонал в услуги, търговия и […]

Научи повече

От admin Дата 14.06.2018 Етикети

През 2017 г. пътническият въздушен транспорт отчита ръст от 8.5% в Европа (7.7% в страните от ЕС) – най-високият ръст от 13 години насам, като за последните 5 години увеличението на броя на обслужените пътници е 30%. Двуцифрен ръст отчитат летищата в Централна и Източна Европа, както и в Португалия, Малта и Кипър. Петте най-големи […]

Научи повече

От admin Дата 14.05.2018 Етикети

Финансовите активи на българските граждани се повишават с 6.5 млрд. лева през последните 12 месеца, достигайки 75 млрд. лева към септември 2017 г. Това е най-голямото годишно увеличение на финансовото богатство от кризата насам. Забогатяването на населението през деветмесечието на 2017 г. е движено от ръста на заплатите и повишената доходност на активно управляваното богатство, […]

Научи повече

Разходите за труд в България се увеличават най-бързо от 2009 г. насам – с 11% годишно към средата на 2017 г. Заетостта също расте, но с по-бавни темпове от заплатите. По-високото заплащане, което наетите получават, се дължи частично на по-високата производителност на работещите. България е една от страните в ЕС с най-бързо растяща производителност на […]

Научи повече

Към средата на 2017 г. икономиката на България отчита повече от две години на сравнително висок растеж при постепенно възстановяване на пазара на труда. През последните тримесечия динамиката на някои показатели разкрива потенциал за по-осезаемо нарастване на ролята на вътрешното търсене. По-високите темпове на ръст на доходите и потреблението на домакинствата, както и видимото оживление […]

Научи повече

България е на последно място по БВП на човек от населението в Европейския съюз – едва 47% от средното за съюза. Този факт трябва да е отправната точка за всеки, който иска да управлява. Нещо повече – за последните 10 години България е „на опашката“ дори в сближаването. Намаляваме разликата с едва 10 процентни пункта, […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 18.04.2017 Етикети

През юли 2015 г. с изменение на Кодекса на труда бе уреден статута на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (т.нар. „еднодневен договор“). Анализът на „Индъстри Уоч“ за икономическите ефекти от прилагането му разкри следните по-важни тенденции.

Научи повече

За фискалната политика, ролята на конкуренцията, значението на производителността на труда, тревожните сигнали за образованието и динамиката на експортно-ориентираните индустрии – избрани индикатори за изминалата 2016 г.

Научи повече

Индъстри Уоч за трета поредна година е съ-организатор на годишния бизнес форум “Outsourcing Destination Bulgaria: Technology, Innovation, Disruption”, който ще се проведе в Пловдив на 22 ноември 2016. Вижте темите   SAVE A SEAT  

Научи повече

Industry Watch е партньор в първата конференция Doing Business in Bulgaria: Успехът на Пловдив и кои са новите региони с потенциал. Целта на събитието е да покаже на компании от различни сектори – производство, монтаж, иновации, ИТ – възможностите, които България предлага като инвестиционна дестинация. По време на конференцията представители на държавата, местната власт и международни […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 10.10.2016 Етикети
Следваща страница »