България е на последно място по БВП на човек от населението в Европейския съюз – едва 47% от средното за съюза. Този факт трябва да е отправната точка за всеки, който иска да управлява. Нещо повече – за последните 10 години България е „на опашката“ дори в сближаването. Намаляваме разликата с едва 10 процентни пункта, […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 18.04.2017 Етикети

РЪСТЪТ НА ЖИЛИЩНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЕ УДВОЯВА ДО НАД 8% ПРЕЗ 2016 Г., ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО НА ДОМАКИНСТВАТА НАРАСТВА С 9% ЗА ГОДИНА През 2016 г. цените на жилищата в страната се повишават средно с 8.1% годишно или два пъти по-бързо от предходната 2015 г. по данни на НСИ. Възстановяването на жилищния пазар след кризата […]

Научи повече