През 2017 г. коефициентът на заетост на лицата на 15-64 години достигна 66.9% и надхвърля предкризисния пик  от 64% през 2008 г. Въпреки това, заетите лица като абсолютен брой през 2017 г. са с 210.5 хил. по-малко от върховата стойност през 2008 г. За 2017 г. най-голямо е увеличението на заетия персонал в услуги, търговия и […]

Научи повече

От admin Дата 14.06.2018 Етикети