Динамиката на икономиката след 2011 г. натрупва няколко фактора, които дават пряко отражение върху бюджетната стабилност. От една страна, след шока от глобалната финансова криза и последвалото рязко свиване на икономическата активност последва период на минимален реален растеж на БВП. Двигател на растежа през 2010-2012 бе единствено износът. Чуждите инвестиции се свиха от рекордните 9 […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 22.01.2015 Етикети

Индъстри Уоч специализира в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България, като предлага основа за по-добри инвестиционни решения. Компанията е основана през 2004 г. със седалище в гр. София. Изследователската дейност на „Индъстри Уоч Груп” ООД обхваща широк спектър от икономически и социални проблеми. Сред консултантските услуги, оказвани от […]

Научи повече