mining presentation BG .001

България е сред 5-те страни в ЕС с най-висок дял на минерално-суровинната индустрия в добавената стойност – около 3%, като създава 1.3% от заетостта. Секторът привлича значителните капиталови инвестиции в машини и оборудване допринасят през последното десетилетие. Производителност на труда е около два пъти по-висока от средната за страната. В новия анализ на екипа на […]

Научи повече

ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА Георги Стоев е един от осемте автора на книгата Плосък данък в България: предистория, въвеждане, резултати 8 автора в една книга за плоския данък в България – в момент на все по-широко политическо и експертно обсъждане на темата в страната.

Научи повече

От Industry Watch Дата 06.03.2017 Етикети