Най-важното през 2015: все по-голяма зависимост на бюджета и икономиката от еврофондовете, ръст на богатството на домакинствата и жилищното строителство, дилевъриджинг в реалния сектор при ограничено ново кредитиране, а работодателите все повече се налага да поглеждат към работната сила в пенсионна и предпенсионна възраст.  

Научи повече

Когато ръстът на заетостта се ускори значително, домакинствата ще придобият увереност и потреблението ще започне да се повишава изпреварващо, което ще позволи да бъде скъсена на разликата със средноевропейския потребител. Този процес на възстановяване на потребителското доверие вече започна през 2015 г. – разходите за дълготрайни потребителски стоки отчетоха ръст, а заетостта се увеличава средно […]

Научи повече

В анализа се разглеждат два хипотетични сценария за въздействие на определен брой бежанци върху пазара на труда и публичните финанси в България. Бежанците, които биха се установили трайно в България, имат общо взето три пътя на развитие – да станат предприемачи, да се включат на трудовия пазар или да останат неактивни. Част от тях ще се включат […]

Научи повече