Най-важното от редовния годишен доклад на Индъстри Уоч:  През 2014 г. и първите месеци на 2015 г. всички ключови макроикономически индикатори следват позитивно развитие. Растежът на българската икономика се ускори през първото тримесечие на 2015 г., достигайки 3,1% на годишна основа. Нарастват инвестициите в основен капитал, както и потреблението. Експортът запазва ролята си на двигател […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 27.07.2015 Етикети