В периода 1996 – 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 43.7 млрд. евро. В условията на хиперинфлация и и криза в реалния сектор чуждите инвестиции бяха минимални. В периода 1997-2002 г. чуждите инвестиции достигат нива средно от около 6% от БВП. В годините, когато ръстът на икономиката надхвърли 6% (2003 – 2008 […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 23.06.2015 Етикети