България е сред 5-те страни в ЕС с най-висок дял на минерално-суровинната индустрия в добавената стойност – около 3%, като създава 1.3% от заетостта. Секторът привлича значителните капиталови инвестиции в машини и оборудване допринасят през последното десетилетие. Производителност на труда е около два пъти по-висока от средната за страната. В новия анализ на екипа на Индъстри Уоч са разгледани основните показатели, които описват ролята на индустрията в икономиката, връзките с останалите отрасли, ефектите върху търсенето на други стоки и услуги по веригата на свързаните производства, както и въздействието върху регионалното развитие и различни социални и демографски показатели.

 

mining presentation BG .001

 

mining presentation BG 2.3.001mining presentation BG 2.003

 

mining presentation BG 2.004

 

5.001mining presentation BG 2.006 mining presentation BG 2.007 mining presentation BG 2.008mining presentation BG 2.009 mining presentation BG 2.010 mining presentation BG 2.011 mining presentation BG 2.012 mining presentation BG 2.013 mining presentation BG 2.014 mining presentation BG 2.015 mining presentation BG 2.016 mining presentation BG 2.017 mining presentation BG 2.018 mining presentation BG 2.019 mining presentation BG 2.020 mining presentation BG 2.021 mining presentation BG 2.022