Projects 3FДинамиката на икономиката след 2011 г. натрупва няколко фактора, които дават пряко отражение върху бюджетната стабилност. От една страна, след шока от глобалната финансова криза и последвалото рязко свиване на икономическата активност последва период на минимален реален растеж на БВП. Двигател на растежа през 2010-2012 бе единствено износът. Чуждите инвестиции се свиха от рекордните 9 млрд. евро годишно до средни нива от около 1.1-1.3 млрд. евро. Заетостта спадаше през целия период до 2013 г., като едва през последната година се отчете минимален ръст. Инвестициите в основен капитал също спадаха, като през последните няколко тримесечия се отчита колеблив ръст. Към това трябва да добавим и премахването на инфлационните тенденции през последната година, както и очакванията за стабилни цени през следващите 1-3 години. От политическа гледна точка, огромно предизвикателство е да се запази фискалната дисциплина при нулева инфлация и минимален растеж, които вероятно ще доведат до стагниране на общите приходи в бюджета.

 

Изтегляне на PDF

От Industry Watch Дата 22.01.2015 Етикети