Растежът на българската индустриясе ускорява в началото на 2015 г., достигайки 2,9% годишно през март в сравнение с 1,3% и 2,5% съответно през януари и февруари. Индустриалното производство расте вече пети пореден месец. Преработващата промишленост повишава своята продукция с 4,1% годишно към март 2015 г. Принос за съживяването на индустриалните предприятия има както възстановяването на вътрешното търсене по линия на потреблението и инвестициите, така и подобряване на възможностите за износ пред експортно-ориентираните български фирми.
През първото тримесечие на 2015 г. броят на заетите достигна 2 950 хил. души, като за 12 месеца работните места са нараснали с близо 56. Заетостта нараства във всички възрастови групи, но около 70% от добавените работни места за хора над 45 години. Близо 25 хиляди допълнителни заети има в преработващата индустрия. Още с близо 13 хиляди нарастват заетите в сектора на създаването на информационни продукти, а сектора на транспорта и логистиката се добавят още 7,6 хил. заети. В туристическия бранш се отчита спад на заетите с 7,4 хиляди души въпреки относително добрите данни за посещенията на чуждестранни туристи за зимния сезон.
Данните за износа потвърждават тенденцията за преструктуриране на индустрията с увеличение на дела на потребителските и инвестиционните стоки и намаление на дела на някои традиционно важни суровини в българския износ. Общият износ нараства с 814 млн. евро (3,7%) през 12-те месеца до март 2015 г. и достига 22,7 млрд. евро.
За последното десетилетие износът във всяка от водещите експортни позиции отчита ръст, независимо от глобалната криза. Единствено при производството на облекла се отчита минимално увеличение, което обаче може да се отдаде на трайно нарасналите разходи за труд и отварянето на европейския пазар за внос от Китай. При всички останали продукти нарастването е повече от двойно.
Активизирането на външната търговия изобщо, както и членството на България в ЕС, позволиха експортноориентираните производства да запазят значимата роля на индустрията в създаването на добавена стойност. Независимо от разширяването на мястото на финансовия сектор, недвижимите имоти и услугите през последните години, България е сред страните в ЕС с относително добре развита индустрия. През последните няколко години икономическото възстановяване протичаше с по-бързи темпове в страните с по-силно развита индустрия. България е сред по-индустриализираните страни в ЕС, „изоставайки“ от Чехия и Германия, но „изпреварвайки“ Италия, Испания, Франция и Великобритания. Добре развитото индустриално производство увеличава гъвкавостта на икономиките и им позволява по-лесно да се възползват от подобряване на външната среда и повишаване на международното търсене. Това създава предпоставки за изпреварващ ръст на износа и ускоряване на икономическия растеж.

Докладът е придружен с приложение от избрани данни и факти за гръцката икономика

Поръчай Доклад

От Industry Watch Дата 27.07.2015 Етикети