В анализа се разглеждат два хипотетични сценария за въздействие на определен брой бежанци върху пазара на труда и публичните финанси в България. Бежанците, които биха се установили трайно в България, имат общо взето три пътя на развитие – да станат предприемачи, да се включат на трудовия пазар или да останат неактивни. Част от тях ще се включат в процеса на добавяне на стойност, а друга няма да успее да се интегрира и ще се превърне в обект на социално подпомагане. От гледна точка на държавния бюджет, може да се очакват както допълнителни разходи, така и допълнителни приходи; увеличението на разходите ще изпревари по време потенциалното нарастване на приходите. При различни мерки в подкрепа на икономическата интеграция ще се получат различни резултати – ще се наложи избор между запазване на сегашните програми и въвеждане на нови, по-ефективни, но и по-скъпи мерки и инициативи.

ВИЖ ДОКЛАДА В PDF