Ново изследване, изготвено с участие на експерти на Индъстри Уоч, оценява фискалните ефекти от миграцията в рамките на Европейския съюз. Европейските граждани, живеещи в Австрия, Германия, Холандия и Великобритания, внасят повече в бюджетите на тези страни отколкото получават от социалните им системи. В периода 2007-2013 в четирите страни мигрантите от съюза имат положителен нетен принос […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 13.11.2014 Етикети

                DOING BUSINESS IN BULGARIA LOCATION & CONNECTIVITY POPULATION LAND & PROPERTY MARKET ACCESS TO UTILITIES LABOR MARKET & EDUCATION CONSTRUCTION PERMIT LOCAL TAXES & FEES MAJOR INVESTORS LOCAL ECONOMY SPECIAL FOCUS: IT&BPO TRAKIA ECONOMIC ZONE CULTURE & TOURISM    

Научи повече

От Industry Watch Дата 10.05.2014 Етикети

Executive Summary: IT&BPO Potential in Plovdiv Plovdiv is the second most important city in Bulgaria, according to its demographics. The city attracts workforce from a region that is populated by about 1.3 million people living in the city itself or in commutable distance. A highly developed educational system of nation-wide renowned high schools and universities […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 28.03.2014 Етикети

Системата за диагностика на меки умения Self Awareness Системата за психометрична диагностика на меки умения Self Awareness е разработена от английската консултантска компания „Априкот Трейнинг Мениджмънт“. Тя е основана на психометричен модел за поведение на работното място с над 60 годишно приложение в практиката (т.нар. “теория за четирите квадранта”), разработен от американския психолог Уилям Молтън […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 07.02.2014 Етикети

Нов специален доклад на Индъстри Уоч „Европейската икономика в рецесия: реакцията на рейтинговите агенции“: Динамика на кредитния рейтинг на правителствата и други публични емитенти Динамика на кредитния рейтинг на финансовите институции в Европа Европа отново в рецесия Дълговата криза след началото на 2011 г. Перспектива пред икономическото възстановяване Източна Европа: по-успешният пример? Състояние на банковата […]

Научи повече

От Industry Watch Дата 04.08.2013 Етикети
« Предишна страница