Финансовото богатство на българските домакинства се увеличава с 5.9 млрд. лева през последните 12 месеца, достигайки 73 млрд. лева към юни 2017 г. Богатството през последните три години нараства най-съществено от десетилетие насам, но още изостава от темповете на растеж през върховата 2007 г.

Банковите депозити са най-предпочитаната форма на спестяване, макар че лихвите се понижават. Домакинствата са получили лихвен доход в размер на 251 млн. лева за последните 12 месеца. Ефективната лихва пада до 0.5% годишно, но това не обезкуражава спестяващите българи, които са внесли нови 2.2 млрд. лева по свои банкови сметки през последния 12-месечен период.

Стойността на жилищните имоти, които българите притежават, се покачва. Търсенето на жилища остава високо, стимулирано от ръста на доходите и заетостта, ниските лихви по жилищните заеми (3.9% през август) и ускоряващата се кредитна експанзия. Дори цената на ипотечното финансиране да се повиши през 2018 г., тя остава изключително ниска в исторически план. Нещо повече, заради ниските лихви обслужването на дълговете в момента е най-лесно от 2009 г. насам.

Пазарните цени на жилищата нарастват с 8.6% годишно през второто тримесечие на 2017 г., а от дъното на пазара през 2013 г. досега апартаментите са поскъпнали с 21% по данни на НСИ. По този начин средната цена на кв. м. жилищна площ в страната (без новото строителство) достига 533 евро в средата на 2017 г. Имайки предвид благоприятните икономически тенденции, жилищните цени ще се покачват и през следващите месеци.

Столицата София концентрира 36% от стойността на градските жилища през второто тримесечие на 2017 г. 11% от жилищното богатство е в област Варна, а Пловдив и Бургас добавят около 9% от пазарната стойност на апартаментите в страната. Сред десетте области с най-голямо жилищно богатство попадат и Стара Загора, Благоевград, Русе, Велико Търново, Хасково и Плевен. Под 1/5 от общата стойност на жилищата е в останалите, по-малки области на страната.

Chart - Financial wealth - Q3 2017

Chart - Housing prices Q3 2017

 

Докладът „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, трето тримесечие на 2017 г.“ съдържа:

Специален фокус върху актуални икономически и политически събития и процеси;

Динамика в реалния сектор – БВП, производителност, двигатели на растежа, инвестиции и експорт;

-  Потребителски нагласи - склонност към спестяване, потребление и потребителско доверие, намерения за покупка на жилище и дълготрайни потребителски стоки;

-  Инфлация и алтернативни инвестиции – акции, жилища, суровини;

-  Състояние на финансовия сектор – банки и небанкови финансови посредници;

-  Финансовото богатство на домакинствата – тенденции и разпределение на финансовите активи (депозити, пари в брой, вложения в акции, взаимни и пенсионни фондове, животозастрахователни продукти);

-  Задлъжнялост на населението към банки и небанкови финансови институции;

-  Финансово здраве на домакинствата – капацитет за обслужване на задълженията, лихвен доход и разход;

-  Състояние на пазара на жилища – средни цени в областните градове, офертни цени и наеми за най-големите градове;

-  Развитие на строителния сектор – бизнес климат , разрешения за строеж, търсене на строителни услуги, разходи за труд и дълг на строителните фирми;

-  Търсене на жилища – динамика на жилищното кредитиране, доходите, спестяванията и притока на външни капитали.

 

Докладът „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища“ представлява детайлен тримесечен анализ на финансовото посредничество, богатството на домакинствата и пазара на жилища. В електронен формат абонатите получават както задълбочен доклад, така и електронна база от данни и производни индикатори с множество готови за използване таблици и графики.

 За допълнителна информация за нашите аналитични продукти може да посетите интернет страницата на Industry Watch www.iwatchbulgaria.com или да пишете на subscription@iwatchbulgaria.com

 

 

От admin Дата 17.10.2017 Етикети