Industry Watch разпространи до своите абонати редовния доклад за цената на труда в големите градове Biggest Cities Review с данни за второто полугодие на 2015 г. Специален фокус отделяме на дефицита на персонал и на демографския потенциал да бъде задоволено търсенето на пазара на труда.

структура на населението

Специален фокус отделяме на дефицита на персонал – по данни от работодатели вече не само специалисти, но и нискоквалифицирани работници не достигат в някои индустрии и региони.

Важно е знаем какъв е демографският потенциал за запълване на този дефицит на пазара на труда, ако се запази интереса на инвеститорите в преработващата промишленост. Затова традиционно следим структурата на населението от гледна точка на пазара на труда. Основните изводи от данните на НСИ са:

Безработните са едва 280 хил. или около 4% от цялото население и едва ли могат да бъдат основният ресурс за запълване на дефицита, особено в региони с по-силна инвестиционна динамика.

Извън работната сила (не са заети и не търсят активно работа) статистиката оценява, че има близо 900 хил. човека на възраст 25-64 г..

Важно е да се отбележи ниската икономическа активност (под 60%) конкретно във възрастова група 55-64 г.

Хората над 65 г., които не участват по никакъв начин на пазара на труда, са близо 1.4 млн.

 към абонамент за редовните доклади