viber image

 

Управляващият съдружник в „Индъстри Уоч“ Асенка Христова беше избрана за член на Европейската експертна мрежа за икономиката на образованието (EENEE). Мрежата обединява 25 водещи експерти по икономика на образованието и има мандат да подпомага и съветва Европейската комисия в анализа на икономическите аспекти на образователните политики и реформи. Като мозъчен тръст, мрежата се надява да допринесе за създаването на европейско изследователско пространство в областта на икономиката на образованието и да служи като платформа за разпространение на знания и за насърчаване на изследванията в тази област. EENEE е спонсорирана от Европейската комисия, Генерална дирекция „Образование и култура“, и е координирана от Центъра за европейски политически изследвания (CEPS) и Института Ifo. Сред членовете на мрежата са световно известни изследователи като проф. Ерик Ханушек, проф. Лудгер Восман, проф. Джорджио Брунело, Мартин Уест и др.

За повече информация:
http://www.eenee.de/eeneeHome.html