За фискалната политика, ролята на конкуренцията, значението на производителността на труда, тревожните сигнали за образованието и динамиката на експортно-ориентираните индустрии – избрани индикатори за изминалата 2016 г.

5 графики.002 5 графики.003 5 графики.004 5 графики.005 5 графики.006