През четвъртото тримесечие брутният вътрешен продукт на България нараства с 0.3% спрямо предходното (трето) тримесечие според експресните оценки на НСИ, базирани на сезонно изгладени данни. Официалната статистика показва, че икономическият растеж се забавя през последното тримесечие на годината.

От една страна, потреблението се ускорява, отчитайки ръст от 0.9% спрямо третото тримесечие. Условията на пазара на труда постепенно се подобряват, а заетостта нараства. Това на свой ред дава импулс на потреблението. След няколко години на ограничения, през 2014 г. българите увеличиха своите разходи за дълготрайни потребителски стоки като мебели, битова техника и електроника. Активизирането на потребителите е една от причините вносът също да нараства ускорено – с 4% спрямо третото тримесечие.
Инвестициите също отчитат ръст, но се повишават с по-бавни темпове през четвъртото тримесечие – 0.3% спрямо третото тримесечие.
През четвъртото тримесечие търсенето в нашите основни търговски партньори се повишава, вследствие на което износът се увеличава с 7% спрямо третото тримесечие.
От Industry Watch Дата 13.02.2015 Етикети