Екип от старши икономисти на Индъстри Уоч ще се включи в ново изследване на процесите по внедряване на иновации в производствените предприятия и трансфер на технологии към тях от университетите и БАН. Като стратегически консултант на клъстер Тракия икономическа зона (ТИЗ), нашият екип ще работи в тясно сътрудничество с клъстера и фокусът на работата ни ще бъдат предприятия, които са разположение в ТИЗ. Теренната работа по изследването ще се проведе през април 2016 г. и ще обхване няколко десетки компании. Нашият екип ще бъде отворен за идеи за включване в изследването на иновативни компании, както и на академични start-up екипи. Може да отправяте вашите запитвания и предложения до stoeff@iwatchbulgaria.com

Untitled 3