Финансовите активи на българските граждани се повишават с 6.5 млрд. лева през последните 12 месеца, достигайки 75 млрд. лева към септември 2017 г. Това е най-голямото годишно увеличение на финансовото богатство от кризата насам. Забогатяването на населението през деветмесечието на 2017 г. е движено от ръста на заплатите и повишената доходност на активно управляваното богатство, […]

Научи повече

В началото на 2017 г. Industry Watch навършва 13 години. Използвахме ги, за да създадем най-добрите аналитични продукти за бизнес средата в България. Убедени сме, че с нашите анализи и препоръки сме помогнали за по-добро планиране на бизнеса на тези, които ни се довериха. И през следващата година ще продължим да следим политическия риск, ефекта […]

Научи повече

В анализа се разглеждат два хипотетични сценария за въздействие на определен брой бежанци върху пазара на труда и публичните финанси в България. Бежанците, които биха се установили трайно в България, имат общо взето три пътя на развитие – да станат предприемачи, да се включат на трудовия пазар или да останат неактивни. Част от тях ще се включат […]

Научи повече