През 2017 г. коефициентът на заетост на лицата на 15-64 години достигна 66.9% и надхвърля предкризисния пик  от 64% през 2008 г. Въпреки това, заетите лица като абсолютен брой през 2017 г. са с 210.5 хил. по-малко от върховата стойност през 2008 г. За 2017 г. най-голямо е увеличението на заетия персонал в услуги, търговия и […]

Научи повече

От admin Дата 14.06.2018 Етикети

През последното десетилетие концепцията за провеждане на основани на доказателствата политики набира все по-голяма популярност. Нарастващата информационна обезпеченост и инвестициите в изграждане на аналитичен и изследователски капацитет предоставят широки възможности за оценка на това доколко публичните политики постигат своите цели и водят до желаните резултати, съответно на каква цена се постига това. В много от […]

Научи повече

През 2017 г. пътническият въздушен транспорт отчита ръст от 8.5% в Европа (7.7% в страните от ЕС) – най-високият ръст от 13 години насам, като за последните 5 години увеличението на броя на обслужените пътници е 30%. Двуцифрен ръст отчитат летищата в Централна и Източна Европа, както и в Португалия, Малта и Кипър. Петте най-големи […]

Научи повече

От admin Дата 14.05.2018 Етикети

Инфлацията, измерена през индекса на потребителските цени, се ускорява до над 2% средногодишно в България през 2017 г., след като беше отрицателна в периода 2014-2016 г. Потребителската инфлация достига 2.2% средно за последните 12 месеца до март 2018 г. Промяната на ценовото равнище има значение както за домакинствата, така и за фирмите и правителството. Ускоряването […]

Научи повече

Индъстри Уоч специализира в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България, като предлага основа за по-добри инвестиционни решения. Компанията е основана през 2004 г. със седалище в гр. София. Изследователската дейност на „Индъстри Уоч Груп” ООД обхваща широк спектър от икономически и социални проблеми. Сред консултантските услуги, оказвани от […]

Научи повече