Финансовото богатство на домакинствата в България достига 61.6 млрд. лева в средата на 2015 г., увеличавайки се с 4.3 млрд. лева през последните 12 месеца. Това показват данните от редовния доклад на Индъстри Уоч „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, трето тримесечие на 2015 г.”.
Финансовото богатство на българите се повишава с 7.5% годишно в средата на 2015 г. Темпът на нарастване на богатството се забавя в сравнение с периода 2010-2014 г., но е по-бърз от 2009 г., когато българската икономика беше в рецесия.

Динамика на финансовото богатство

Personal Assets Q3 2015 Brief chart

Източник: Industry Watch по данни от БНБ, КФН, БФБ-София, НСИ

 

По-бавното увеличение на финансовите активи се дължи отчасти на по-ниския доход от лихви по депозитите на населението. Българите са получили 664 млн. лева доходност от своите влогове през последните 12 месеца, което е два пъти по-малко в сравнение с предходния 12-месечен период.
Склонността към спестяване обаче остава сравнително висока. През второто тримесечие на 2015 г. потреблението възлиза на 78.1% от брутния вътрешен продукт на страната– най-ниският дял от 2011 г. насам.
Пазарът на жилища продължава да се възстановява. Цените на жилищата в страната са се увеличили общо с 2.8% за последните 12 месеца до юни 2015 г. по данни на НСИ. Новопостроените имоти са повишили своята пазарна стойност с 3.7% годишно, докато съществуващите апартаменти са поскъпнали по-бавно – с 2.2% годишно.

 

 

От Industry Watch Дата 13.10.2015 Етикети