Индъстри Уоч разпространи до абонати редовния доклад „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, Q4 2015”. Заради ръста на заетостта и средните заплати общият доход на заетите българи се увеличава. Засега домакинствата остават предпазливи при планирането на личните финанси, въздържайки се от значително увеличение на разходите.

финансово богатство

Източник: Industry Watch по данни на БНБ, НСИ, БФБ-София, КФН

 към абонамент за редовните доклади

Финансовото богатство на българските домакинства достига 62.7 млрд. лева към септември 2015 г., нараствайки с 4.1 млрд. лева за 12 месеца. Това показват данните от редовния доклад на Индъстри Уоч „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища, четвърто тримесечие на 2015 г.”.

Раздвижването на пазара на труда е основната причина за нарастването на финансовите активи. Заради ръста на заетостта и средните заплати общият доход на заетите българи се увеличава. Същевременно, домакинствата остават предпазливи при планирането на личните финанси, въздържайки се от значително увеличение на разходите. Оборотът в търговията на дребно се свива с 0.7% средно през третото тримесечие на 2015 г., дори да изключим автомобилните горива.

Ръстът на финансовото богатство през последните години се дължеше до голяма степен на високия доход от лихви по депозитите на физически лица. С понижаването на лихвите в глобален мащаб обаче значението на лихвения доход като източник на богатство постепенно намалява. Българските вложители са получили 736 млн. лева под формата на доход от лихви по своите спестявания през последните 12 месеца до септември 2015 г. или с 32% по-малко в сравнение с предходния 12-месечен период.

Пазарът на жилища в България се възстановява през 2015 г., но става все по-фрагментиран. През третото тримесечие на 2015 г. цените на жилищата в България се понижават общо с 0.5% спрямо предходното (второ) тримесечие по данни на НСИ. Поевтиняването на апартаментите в страната като цяло се дължи изцяло на съществуващите жилища, които губят 1.4% от стойността си за тримесечието. Понижението на цените на съществуващите жилища е индикация за остаряването на жилищния фонд в страната и промяната в търсенето на жилища, което все повече се насочва към новопостроени имоти. В потвърждение на това, новите жилища повишават цената си с 0.8% спрямо предходното тримесечие.