Тенденцията на понижаване на лихвите по влоговете продължи през 2014 г., което намали дохода на домакинствата от лихви.

Паралелно с това, заетостта отчете ръст – с 1.6% средногодишно през 2014 г., а потреблението започна да показва признаци на съживяване. След дълги периоди на ограничаване на домакинските разходи, през 2014 г. покупките на мебели, битова техника и потребителска електроника отчетоха ръст от 5% годишно в сравнение с едва 1% ръст през 2013 г.

Българите продължават да бъдат относително консервативни при управлението на своите спестявания, като държат близо 2/3 от тях под формата на банкови депозити. Вложенията в пенсионни фондове са 8.2 млрд. лева или близо 14% от финансовото богатство на домакинствата през 2014 г.

Собственото жилище е най-големият актив за повечето българи.
През 2014 г. цените на апартаментите в България се повишиха средно с 1.2% на годишна основа, като жилищата поскъпват най-осезаемо в шестте най-големи града в страната.

Увеличението на цените беше съпроводено с ръст на планираното ново жилищно строителство, като новите разрешения за строеж нараснаха с 50% годишно през четвъртото тримесечие на 2014 г.

Достъпът до заемно финансиране също постепенно се подобрява. Лихвите по жилищните кредити паднаха под 7% годишно, а през последните 12 месеца са отпуснати 1.4 млрд. лева нови жилищни кредити или с 13% повече в сравнение с 2013 г.

От Industry Watch Дата 03.04.2015 Етикети