На 11 ноември 2015 беше подписан меморандум между инициаторът на обединеното развитие на индустриалните зони Клъстер Тракия Икономическа Зона и стратегическият консултант Industry Watch.

DSCN1709

МЕМОРАНДУМ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

11 Ноември 2015, Пловдив

между

Клъстер Тракия Икономическа Зона и Индъстри Уоч Груп ООД

 

Отчитайки стратегическия потенциал на най-голямото обединение на индустриални зони в България “Тракия икономическа зона”, готовността за подкрепа от страна на публичния и частния сектор, както и динамичното развитие на Пловдив и региона през последните години,

ние, страните по този Меморандум – инициаторът на обединеното развитие на индустриалните зони Клъстер Тракия Икономическа Зона и стратегическият консултант Индъстри Уоч Груп ООД,

се ангажираме да продължим и структурираме усилията си за развитие на региона на Пловдив и “Тракия Икономическа Зона”, като следваме обща визия за стратегическо развитие и заставаме зад общи цели и проекти, включително:

  1. Координиране на публично-частното партньорство за развитието на “Тракия Икономическа Зона” между всички страни, които имат волята да допринасят за неговото развитие, от правителството, местните власти и частния сектор.
  2. Популяризиране на инвестиционна дестинация Пловдив в България и чужбина чрез съвместни публично-частни инициативи и партньорства, насочени към информиране и консултиране на инвеститори.
  3. Иницииране и утвърждаване на бизнес форум в Пловдив “Инвестиционна дестинация България” като едно от най-значимите бизнес събития в югоизточна Европа, което събира водещи лидери, инвеститори и политици.

За Клъстер Тракия Икономическа Зона – инж. Пламен Панчев, Председател

За Индъстри Уоч Груп ООД – Георги Стоев, Управляващ съдружник

Снимки от подписването на меморандума

От Industry Watch Дата 12.11.2015 Етикети