Доклад за медиите с избрани данни от най-новия доклад за регионално развитие и цената на труда на Industry Watch.

• Двигателите на новосъздадената заетост в България са преработващата индустрия, аутсорсингът и бизнес услугите и секторът на ИТ&комуникационни услуги – общо 41 хиляди допълнителни работни места.
• От големите градове най-осезаемо повишаване на заетостта в сферата на ИТ и аутсорсинг услугите има в София и Пловдив, в които работните места в този сектор се повишават съответно с 16% и 15% спрямо 2008 г.
• В същото време индустрията продължава да е основен източник на заетост за нискоквалифицираните кандидати за работа. В регионите с повече частни инвестиции в преработващата индустрия промишленост значително по-малък дял от нискоквалифицираните хора се налага да разчитат на финансирани от общините дейности и субсидирана заетост.
• Заплатите в сегмента на ниско и средно квалифицираните кадри остават най-високи в София, но в някои от големите индустриални градове отбелязаха ръст над 20% за последните 2 години.

Виж доклада

Свали доклада

От Industry Watch Дата 27.08.2015 Етикети