През 2015 г. спестяванията на населението се повишиха най-осезаемо за близо десетилетие. Това показват данните от редовния доклад на Индъстри Уоч „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища“, първо тримесечие на 2016 г.

Финансовото богатство на българските домакинства нараства с 5.8 млрд. лева през 2015 г., надхвърляйки 65 млрд. лева в края на годината. По този начин финансовите активи, с които българските домакинства разполагат, почти се удвояват от 2008 г. насам. Процесът на нарастването на финансовото богатство  протича заедно с постепенно свиване на дълга на населението. Задълженията на домакинствата към финансови институции се стопяват с 1 млрд. лева спрямо 2008 г.

Банковите депозити продължават да бъдат най-предпочитаната форма на спестяване въпреки значителното понижение на лихвите, което наблюдавахме през последните години. Около 65% от финансовите активи на домакинствата са под формата на банкови влогове. Ролята на пенсионните фондове обаче се засилва. През 2015 г. над 14% от финансовото богатство на българите е под управление на пенсионни фондове при едва 7% през 2008 г.

За изминалите седем години, парите в брой нарастват едва с 42%, депозитите в банки се увеличават с 94%, докато вложенията в пенсионни фондове – повече от 4 пъти. В същото време, спестяванията, управлявани от животозастрахователни компании, взаимни фондове или пряко вложени в акции остава в рамките на незначителните около 3% от общото богатство.

Графика: Финансовото богатство на домакинствата в перспектива – 2007-2015 г.

 fin.2

Източник: Industry Watch „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища“, Q1 2016

Графика: Съвкупно финансово богатство като дял от БВП

 fin1

Източник: Industry Watch „Лични активи в България: Финансово богатство и пазар на жилища“, Q1 2016